Aktiviteter med Stamina Helse

Sammen med Stamina Helse tilbyr vi en rekke kurs med mål om å skape en bedre hverdag - både hjemme og på arbeidsplassen.

En hverdag i balanse
Kurset handler om å gjenkjenne, forstå og mestre stress. 

Økt energi i hverdagen 
Dette er et livsstilskurs med fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet. 

Samarbeid og kommunikasjon 
Stamina Helse gir deltagerne kunnskap om betydningen av kommunikasjon for arbeidsmiljø og produktivitet. 

Konflikter i arbeidslivet - hva gjør du som leder? 
Et kurs velegnet for ledersamlinger. Det gir en innføring i hva som menes med konflikt og trakassering,  hvordan det utvikler seg og hvem som gjør hva når det oppstår konflikter.

Forebygging og oppfølging av sykefravær 
Kurset tar for seg viktige nærværsfaktorer i arbeidsmiljøet. Man ser også på arbeidstakers og arbeidsgivers plikter ved oppfølging av sykefravær. 

Førstehjelpskurs 
Velg hva kurset skal fokusere på: hjerte-lunge-redning, førstehjelp på barn, strømulykker eller hjertestarterkurs