Miljøfokus

Lampeland Hotell har i flere år vært en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi har fokus på miljø i alle avdelinger. Hotellets biobrenselanlegg er også leverandør av biobrensel til offentlige virksomheter i Lampeland sentrum.

Lampeland Hotell har i flere år vært en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi har fokus på miljø i alle avdelinger. Hotellets biobrenselanlegg er også leverandør av biobrensel til offentlige virksomheter i Lampeland sentrum.

Renhold og vannforbruk
I over 15 år har vi tatt bruken av kjemiske produkter på alvor, og vi benytter oss derfor av Enjo vaskesystem. Dette innebærer et renhold med redusert bruk av såpe og vann. Vi oppfyller kravene til at rengjøringsmidler, såpe, shampoo etc. skal ha en tredjeparts miljømerking, for eksempel Svanemerket. Det blir også foretatt jevnlige målinger og kontroll av vannforbruket.

Avfallshåndtering
Ved avfallshåndtering blir avfallet kildesortert og restavfall blir komprimert for å redusere antall transportturer til depot. Sorteringsgraden på avfall er 71%. En minimumsbruk av kuvert- og engangsartikler noe vi fokuserer på til en hver tid. Vi jobber også aktivt for å få våre leverandører til å ta retur av emballasje.

Kortreist og økologisk mat
Lampeland Hotell benytter både kortreist og økologisk mat. Satsningen på lokale råvarer og bruken av lokale leverandører reduserer transporten og dens belasning på miljøet.

Universell utforming
Hotellet er universelt utformet med trinnløs adkomst og automatisk inngangsdør. Fellesarealer er tilgjengelig for bevegelseshemmede. Hele hotellet er røykfritt og de fleste rom er teppefrie. Vi har rom som er tilpasset allergikere, samt rom som er tilpasset fysisk funksjonshemmede.

IA-bedrift
I forhold til arbeidsmiljøet, så er Lampeland Hotell en IA-bedrift. Det vil si at vi fokuserer på et inkluderende arbeidsliv, samtidig som det tilrettelegges for medarbeideres helse og trivsel.

EHF-faktura til Lampeland Hotell
Som Miljørfyrtårnbedrift har vi bl.a. som mål å redusere mengden papir, og ser da på i innføringen av EHF som en del av dette arbeidet.For mer informasjon. Les mer her