Møterommene

Konferanseavdelingen består av fire plenumsaler, to styrerom og fem grupperom. Plenumsaler og styrerom settes opp etter gjestens ønske og utstyres med penn og blokk til alle deltagere.

Plenumsaler
De fire plenumsalene varierer i størrelsen hvor den største har plass til inntil 130 personer i kino-oppsett. Salene er utstyrt med heve-/senkebord til foredragsholdere i tillegg til standard AV-utstyr, lerret og projector, flippover og whiteboard. 

Styrerom
Styrerommene har langbord for inntil 12 og 16 personer. Som plenumsalene er de utstyrt med standard AV-utstyr, lerret og projector, flippover og whiteboard. 

Grupperom
Grupperommene egner seg for arbeidsgrupper på inntil 10 personer. Rommene er utstyrt med flippover. 

I tillegg til utstyr som allerede er i konferanserommene, låner vi også ut TV, DVD-spiller, CD-spiller, høytaleranlegg, mikrofon og teleslynge på forespørsel.